Coco Ocean Resort Cocobay Đà Nẵng khách hàng được trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng khác biệt, đẳng cấp hàng đầu Việt Nam của Coco Bay Đà Nẵng, lợi nhuận 12%/năm trong 8 năm liên tiếp.