Chính sách bán hàng dự án Coco Ocean Resort
5 (100%) 2 votes

Chính sách bán hàng dự án Coco Ocean Resort được cập nhật chi tiết ở đây, khách hàng cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 0934 68 8866 để được tư vấn.

Cam kết thu nhập từ CHƯƠNG TRÌNH CHO THUÊ (CTCT)

Thu Nhập Cam Kết: Khách hàng đƣợc nhận 75% lợi nhuận sau thuế từ CTCT căn hộ nhưng không thấp hơn 12%/năm x Tỷ lệ phần trăm thanh toán Giá Bán Căn hộ x Giá Bán Căn Hộ (Giá Bán Căn Hộ chưa bao gồm VAT và Kinh Phí Bảo Trì);

  • Thời Hạn Đảm Bảo Thu Nhập Cam Kết: 8 năm kể từ ngày Khách hàng thanh toán đủ và đúng hạn tối thiểu 95% Giá Bán Căn Hộ đã bao gồm thuế VAT và căn hộ đã được bàn giao.
  • Thu Nhập Cho Thuê: Sau Thời Hạn Đảm Bảo Thu Nhập Cam Kết, từ năm thứ 9 cho đến khi kết thúc CTCT Khách Hàng đƣợc nhận khoản Thu Nhập Cho Thuê theo tỷ lệ 80% lợi nhuận sau thuế từ CTCT.
  • Thanh toán Thu Nhập Cam Kết và Thu Nhập Cho Thuê (“Thu Nhập”):

– Kỳ thanh toán đầu tiên: kể từ ngày Khách Hàng thanh toán đủ và đúng hạn tối thiểu 95% Giá Bán Căn hộ đã bao gồm VAT, Khách Hàng sẽ nhận Thu Nhập kỳ đầu tiên theo mức tạm tính trong vòng 05 (năm) ngày làm việc tính từ ngày 20/6 hoặc 20/12 (tùy theo thời điểm nào đến trƣớc).

– Các kỳ thanh toán tiếp theo: Trong mỗi năm tài chính, Thu Nhập của Khách Hàng sẽ đƣợc CĐT tạm tính và thanh toán thành hai (02) kỳ vào ngày 20/6 và ngày 20/12 hàng năm, trong vòng 05 ngày làm việc. Mức Thu Nhập chính thức sẽ được CĐT tính toán, đối chiếu và xác định căn cứ theo số liệu chốt ngày 31/12 hằng năm (khi kết thúc năm tài chính). Theo đó, các khoản chênh lệch Thu Nhập tạm tính của kỳ thanh toán trước đó sẽ đƣợc CĐT bù trừ (tăng hoặc giảm nếu có) vào Thu Nhập của Khách hàng vào kỳ thanh toán tiếp theo.

– Khách Hàng sẽ chịu các loại thuế, phí phát sinh từ Thu Nhập được nhận theo quy định của pháp luật. Chủ đầu tư có quyền khấu trừ từ Thu Nhập mà Khách Hàng được nhận tiền thuế (tạm tính) và thay mặt Khách Hàng nộp cho nhà nước, đồng thời Chủ đầu tư sẽ cấp hóa đơn khấu trừ thuế cho Khách Hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Quyền lợi Khách hàng khi tham gia CTCT

Sử dụng Căn Hộ mỗi năm 15 ngày đêm miễn phí kể từ ngày Khách hàng thanh toán đủ và đúng hạn tối thiểu 95% Giá Bán Căn hộ đã bao gồm thuế VAT, thời gian này nếu không sử dụng hết sẽ không được cộng dồn cho năm sau. Trong trường hợp không có Căn hộ trống tại thời điểm đăng ký, Chủ căn hộ có thể được quy đổi số đêm nghỉ trong cùng hệ thống Empire Group, với tỷ lệ qui đổi cụ thể tại Thông báo số 61/2016/TB-TĐ ký ngày 30 tháng 05 năm 2016.

2. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN VÀ THỦ TỤC

a/ Tiến độ thanh toán Tiền Đặt Mua:

tien-do-thanh-toan-coco-ocean-resort

Tài khoản nhận thanh toán:

Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ

Số Tài khoản: 1005551368 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) – Trung tâm kinh doanh – TP. Hà Nội

3. CHÍNH SÁCH ƢU ĐÃI TÀI CHÍNH (Ngân hàng cho vay: SHB)

  • Hỗ trợ lãi suất vay: 1.01%
  • Hỗ trợ 100% phí trả nợ trƣớc hạn.

Nguyên tắc áp dụng ưu đãi:

– Điều kiện áp dụng: Vay vốn để thanh toán tối thiểu 95% Giá Bán Căn Hộ đã bao gồm thuế VAT

– Phần vốn vay được hưởng hỗ trợ: Không quá 65% Giá Bán Căn Hộ đã bao gồm thuế VAT

– Thời gian hỗ trợ: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày giải ngân để thanh toán đủ 95% Giá Bán Căn

Hộ đã bao gồm thuế VAT.

4. GHI CHÚ:

– Khách hàng mua Coco Ocean Resort phải ký Hợp Đồng Hợp Tác Cho Thuê trong thời hạn tối thiểu 20 năm với CĐT hoặc Đơn vị quản lý do CĐT chỉ định.

– Những nội dung trên đây mang tính hướng dẫn, chi tiết từng hạng mục sẽ được qui định cụ thể trong Hợp Đồng;

– Chính Sách Bán Hàng có thể thay đổi bởi Chủ Đầu Tư mà không cần báo trước.

Hotline tư vấn: 0934 68 8866 – 0984 807030