Chính sách bán hàng dự án Boutique Hotel Cocobay Đà Nẵng
5 (100%) 6 votes

Khách hàng đang quan tâm đến dự án Boutique Hotel Cocobay Đà Nẵng hãy liên hệ số Hotline để được tư vấn chi tiết thông tin về dự án này: 0934 68 8866 – 0984 807030

Dự án Boutique Hotel có vị trí tại Đường Trường Sa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

1. CHƯƠNG TRÌNH CAM KẾT CHO THUÊ

Cam kết thu nhập từ CHƯƠNG TRÌNH CHO THUÊ (CTCT): 

 • Thu Nhập Cam Kết: Khách hàng được nhận 80% lợi nhuận sau thuế từ CTCT Tòa Khách sạn nhưng không thấp hơn 12,5%/năm x Tỷ lệ phần trăm thanh toán Giá Bán Tòa Khách sạn x Giá Bán Tòa Khách sạn (Giá Bán Tòa Khách sạn chƣa bao gồm VAT và Phí Bảo Trì);
 • Thời Hạn Đảm Bảo Thu Nhập Cam Kết: 8 năm kể từ ngày Khách hàng thanh toán đủ và đúng hạn tối thiểu 95% Giá Bán Tòa Khách sạn đã bao gồm thuế VAT và Tòa Khách sạn đã được bàn giao;
 • Thu Nhập Cho Thuê: Sau Thời Hạn Đảm Bảo Thu Nhập Cam Kết, từ năm thứ 9 trở đi Khách Hàng được nhận khoản Thu Nhập Cho Thuê theo tỷ lệ 80% lợi nhuận sau thuế từ CTCT.

Thanh toán Thu Nhập Cam Kết và Thu Nhập Cho Thuê (“Thu Nhập”):

 • Kỳ thanh toán đầu tiên: kể từ ngày Khách Hàng thanh toán đủ và đúng hạn tối thiểu 95% Giá Bán Khách sạn và thuế VAT theo quy định, Khách Hàng sẽ nhận Thu Nhập kỳ đầu tiên trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày 20/6 hoặc 20/12 (tùy theo thời điểm nào đến trước).
 • Các kỳ thanh toán tiếp theo: Trong mỗi năm tài chính, Thu Nhập của Khách Hàng sẽ được CĐT tạm tính, thanh toán, thành hai (02) kỳ vào ngày 20/6 và ngày 20/12 hàng năm, trong vòng 05 ngày làm việc. Mức Thu Nhập chính thức sẽ được CĐT tính toán, đối chiếu và xác định căn cứ theo số liệu chốt ngày 31/12 hằng năm (khi kết thúc năm tài chính). Theo đó, các khoản chênh lệch Thu Nhập tạm tính của kỳ thanh toán trước đó sẽ đƣợc CĐT bù trừ (tăng hoặc giảm nếu có) vào Thu Nhập của Khách hàng vào kỳ thanh toán tiếp theo.
 • Khách Hàng sẽ chịu các loại thuế, phí phát sinh từ Thu Nhập được nhận theo quy định của pháp luật. Chủ đầu tư có quyền khấu trừ tiền thuế (tạm tính) từ Thu Nhập mà Khách Hàng được nhận và thay mặt Khách Hàng nộp cho nhà nước, đồng thời Chủ đầu tư sẽ cấp hóa đơn khấu trừ thuế cho Khách Hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Quyền lợi Khách hàng khi tham gia CTCT

 • Sử dụng Tòa Khách sạn miễn phí mỗi năm 15 ngày đêm/phòng và tổng thời gian đƣợc sử dụng là 15 ngày đêm x số phòng của Tòa Khách sạn kể từ ngày Khách hàng thanh toán đủ và đúng hạn tối thiểu 95% Giá Bán Tòa Khách sạn đã bao gồm thuế VAT (không bao gồm ăn sáng). Thời gian này nếu không sử dụng hết sẽ không đƣợc công dồn cho năm sau.
 • Trong trường hợp không có Tòa Khách sạn nào trống tại thời điểm đăng ký, Khách hàng có thể được quy đổi số đêm nghỉ trong cùng hệ thống Empire Group, với tỷ lệ qui đổi cụ thể tại Thông báo số 85/2016/TB-TĐ ký ngày 08 tháng 07 năm 2016.

2. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN VÀ THỦ TỤC

a/ Tiến độ thanh toán Tiền Đặt Mua:

tien-do-thanh-toan-boutique-cocobay

Tài khoản nhận thanh toán:

 • Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
 • Số Tài khoản: 1005551368 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) – Trung tâm kinh doanh – TP. Hà Nội

3. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TÀI CHÍNH (Ngân hàng cho vay: SHB)

 • Hỗ trợ lãi suất vay: 1.01%
 • Hỗ trợ 100% phí trả nợ trƣớc hạn. Nguyên tắc áp dụng ƣu đãi:

– Điều kiện áp dụng: Vay vốn để thanh toán tối thiểu 95% Giá Bán Tòa Khách sạn đã bao gồm thuế VAT

– Phần vốn vay được hưởng hỗ trợ: Không quá 65% Giá Bán Tòa Khách sạn đã bao gồm thuế VAT.

– Thời gian hỗ trợ: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày giải ngân để thanh toán đủ 95% Giá Bán Tòa Khách sạn đã bao gồm thuế VAT

4. GHI CHÚ:

– Khách hàng mua Boutique Hotel phải ký Hợp Đồng Hợp Tác Cho Thuê trong thời hạn tối thiểu 50 năm với CĐT hoặc Đơn vị quản lý do CĐT chỉ định.

– Những nội dung trên đây mang tính hƣớng dẫn, chi tiết từng hạng mục sẽ được qui định cụ thể trong Hợp Đồng;

– Chính Sách Bán Hàng có thể thay đổi bởi Chủ Đầu Tư mà không cần báo trước.

Hotline tư vấn: 0934 68 8866 – 0984 807030